(C)Copyright 2008~2009 Atheros Communications Inc (R).
Všechna práva vyhrazena.


Soubor Readme.htm (čtimě) vytvořen 15. února 2009.																				
																																				
Soubor čtimě instalačního balíčku pro řadu AR8131, AR8132.														

Podporováno: Ovladač Gigabit/Fast Ethernetu AR8131 a AR8132 společnosti Atheros					
	
Operační systémy:																										
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003,				         
Windows XP x64, Windows Server 2003 x64,                
Windows Vista, Windows Vista x64,
Windows 7, Windows 7 x64.																				

Obsah:
1  Přehled

Instalační balíček obsahuje ovladač Gigabit/Fast Ethernetu AR8131 a AR8132 společnosti Atheros.

Tento soubor ČTIMĚ obsahuje návod, jak postupovat při instalaci ovladače a instalačního balíčku na počítači, který používá jeden z následujících operačních systémů:

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7 nebo Windows 7 x64.

2  Instalace

Operační systém Windows nalezne adaptér automaticky. Zavřete všechna dialogová okna, pomocí kterých se operační systém pokusí 
automaticky ovladač nainstalovat. 


POZNÁMKA: K instalaci ovladače je nutné, aby se uživatel přihlásil jako správce počítače.

Chcete-li ovladač nainstalovat, pokračujte podle následujícího postupu:

1. Spusťte instalační soubor Setup.exe.
2. Řiďte se instrukcemi, které se zobrazí během instalace.

3  Tichá instalace

Pokud chcete ovladač nainstalovat pomocí tiché instalace, je nutné spustit následující příkaz:

setup.exe /s

4  Odinstalace

Pokud chcete ovladač odinstalovat, je nutné postupovat následovně.


Odebrání ovladače

1. Otevřete nabídku Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy.
2. Vyhledejte položku Atheros Communications Inc.(R) AR81Family Gigabit/Fast Ethernet Driver, označte ji a klepněte na tlačítko Odebrat.

Více informací lze získat u naší zákaznické podpory.


***Konec souboru čtimě***